niedziela, 18 stycznia 2009

Doradca Finansowy

DORADCA FINANSOWY mgr Janina Bilewicz
Firma usługowa " OptiPlan"
Doradca finansowy Janina BilewiczZakres doradztwa finansowego:

• Tworzenie długofalowego, spójnego planu finansowego w oparciu o indywidualną analizę potrzeb i możliwości Klienta;
• Koncepcje dywersyfikacji i alokacji środków inwestowanych jednorazowo, regularnie w zależności od horyzontu czasowego i oczekiwanych zysków;
• Opracowywanie prywatnych planów emerytalnych z myślą o rentierstwie (życie z odsetek od zgromadzonego kapitału);
• Ochrona ubezpieczeniowa : indywidualna, rodzinna, grupowa;
• Ochrona aktywów przed skutkami windykacji długów, podziału majątku, egzekucji sądowej, utraty płynności finansowej firmy;
• Fundusze inwestycyjne;
• Rozwiązania prawo – podatkowe zabezpieczające środki finansowe przed podatkiem od spadku i darowizn, odraczające w czasie podatek od zysków ( tzw. Podatek Belki);
• Dostosowanie do aktualnych potrzeb Klienta dotychczas zawartych umów;
• Pomoc w wyborze i uzyskaniu kredytu hipotecznego, gotówkowego, lombardowego;
• Koncepcje pożyczek i kredytów hipotecznych refinansowanych z kapitału inwestycyjnego;
• Otwarte Fundusze Emerytalne (II Filar).
Strona domowa: http://doradca-finansowy.blogspot.com/

Kontakt z doradcą :
*  tel:  603 386 473
*  e-mail: janinabilewicz@gmail.com

sobota, 17 stycznia 2009

Doradca Finansowy

Doradca Finansowy - Inwestycje

• Fundusze Inwestycyjne to najlepsza forma pomnażania Twojego kapitału.

• Długoletnie inwestowanie w fundusze pomoże Ci stworzyć kapitał bazowy.

• Tworzymy wyważone strategie inwestycyjne kładząc nacisk na dyscyplinę i ochronę Twojego kapitału (aktywne zarządzanie)

• Opracowujemy prywane programy emerytalne z myślą o rentierstwie (życie
z odsetek od zgromadzonego kapitału

Doradca Finasowy

• Dobieramy programy tak, aby aktywa były chronione przed skutkami windykacji długów, podziału majątku, egzekucji sądowej, utraty płynności finansowej firmy.

NOWOŚĆ : INWESTOWANIE W ZŁOTO I SREBRO!

Złoto jest lokatą o odporną na kryzys
Inwestowanie w złoto jest dochodowe  i jest najlepszą ochroną przed inflacją. 

Doradca Finansowy Inwestycje